Stacks Image 31
Stacks Image 36


Joëlle Milquet

Vice-Eerste minister, Joëlle Milquet, is minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, sinds 6 december 2011.

Studies
Latijn-Griekse humaniora (Institut des Dames de Saint-André in Charleroi) Licentie Rechten (Université Catholique de Louvain) Post Graduate-diploma in Europees Recht (Universiteit van Amsterdam, Nederland)

Beroepsloopbaan
Met haar diploma in de Rechten op zak schreef Joëlle Milquet zich in aan de balie van Brussel. Tezelfdertijd was ze als assistente verbonden aan de Université Catholique de Louvain. Na een eerste ervaring als referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, werkte ze als attaché bij de senaatsfractie in het federale parlement om vervolgens raadgeefster en daarna adjunct-kabinetschef te worden van de minister van Hoger Onderwijs, en later politiek secretaris van haar partij.

Joëlle Milquet werd in 1995 senatrice en vervolgens ook voorzitster van de commissie Binnenlandse Zaken. In 1997 werd ze vice-voorzitster en van oktober 1999 tot augustus 2011 was ze Voorzitster van haar partij, het centre démocrate Humaniste (cdH).

Ze was kamerlid voor Brussel van juni 1999 tot maart 2008 en Eerste schepen – intussen « verhinderd » van de Stad Brussel, bevoegd voor Burgerlijke Stand, Cultuur en Werkgelegenheid en Vorming. Van 20 maart 2008 tot december 2011 is ze Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, eveneens belast met het Migratie- en Asielbeleid (juli 2009-december 2011).
Sinds 6 december 2011 is Joëlle Milquet  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen.