Stacks Image 210
Stacks Image 213

PERSMEDEDELING VAN HET KONINKLIJK PALEIS – 4 september 2013In de namiddag van maandag 30 september 2013 woont Hare Majesteit de Koningin een internationale conferentie bij, in het kader van de 65ste verjaardag van de Conventie van de Verenigde Naties tegen de Onderdrukking van mensenhandel en van de exploitatie van Prostitutie van Anderen (“Conventie van New York”), in het Egmontpaleis te Brussel. Deze conferentie wordt georganiseerd door België en Frankrijk en brengt de ondertekenende landen samen van de Conventie van New York. De Koningin neemt deel aan de ronde tafel die de objectieven van de conventie in herinnering zal brengen en de ondertekenende verdragspartijen opnieuw wenst te mobiliseren.

Sinds meerdere jaren vestigt de Koninklijke Familie de aandacht op de strijd tegen deze moderne vorm van slavernij en de noodzakelijke bescherming van de slachtoffers. De Koningin heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken tegen misdaden zoals seksuele en economische exploitatie en gedwongen arbeid. Vrouwen, kinderen en jongeren zijn het meest kwetsbaar. Onderwijs en de empowerment van de vrouw spelen een belangrijke rol in de strijd tegen dit complex en transnationaal probleem. Het is daarom belangrijk om internationale partnerschappen te creëren en te versterken.