Stacks Image 111
Stacks Image 114
samalia2013_2

Samilia Stichting

De Samilia Stichting werd opgericht in Brussel (2007) en heeft als doel om van de strijd tegen mensenhandel een Belgische en Europese prioriteit te maken. Samilia is vooral actief in de strijd tegen seksuele en economische uitbuiting.

De actieradius van de Samilia Stichting:

• Preventie-acties in de landen van herkomst (voornamelijk Roemenië, Bulgarije, Moldavië en Ivoorkust)
• Sensibiliserings-acties zowel in de landen van herkomst als in de landen van bestemming
• Inburgeringsprogramma’s in de landen van herkomst, in samenwerking met de Belgische privésector (Delhaize)
• Sensibiliserings-acties bij politici en magistraten om de nieuwe fenomenen bekend te maken
• Samenwerking met andere actoren in internationale projecten

De ministers Joëlle Milquet en Najat Vallaud-Belkacem hebben de Samilia Stichting de opdracht gegeven om de vergadering te organiseren. De ministers willen het thema van Vrouwenrechten nadrukkelijk op de politieke agenda zetten.

Waarom het Verdrag van New York van 1949?

Het Verdrag van New York ter bestrijding van de mensenhandel en van de uitbuiting van prostitutie van anderen, is een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Tot op heden blijft het de enige wetstekst die duidelijk spreekt van uitbuiting door prostitutie van anderen en die duidelijke richtlijnen oplegt die de ratificerende landen moeten volgen. We stellen echter vast dat veel landen deze richtlijnen niet toepassen.
Het Verdrag voorziet dat de ondertekenende partijen overeenkomen om een straf op te leggen aan iedere individu die:

• Een prostitutiehuis bezit, leidt, financiert of helpt financieren;
• Een gebouw of een onderdeel van een gebouw bewust huurt of verhuurt voor prostitutie van anderen ( uitbuiting).

Het Verdrag voorziet ook procedures om op internationaal niveau mensenhandel voor prostitutiedoeleinden te bestrijden, waaronder de uitlevering van delinquenten.

Enkele cijfers

Volgens het rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie van juni 2012, betreffende de periode 2002-2011, zijn er wereldwijd 20,9 miljoen mensen, onder wie 5,5 miljoen kinderen, slachtoffer van dwangarbeid, waaronder gedwongen seksuele uitbuiting. Deze schatting wordt beschouwd als eerder conservatief. Binnen de Europese Unie zitten 880.000 personen gevangen in dwangarbeid.

Het globaal rapport van de UNCOD van december 2012 geeft de volgende percentages voor de periode 2007-2010:

Kinderhandel is gestegen tot 27 %, tegenover 20 % voor de periode 2003-2006.

Geslacht en leeftijd van de slachtoffers:

Wereldwijd:
59 % zijn vrouwen
17 % zijn meisjes
14 % zijn mannen
10 % zijn jongens

Wereldwijd is mensenhandel voor doeleinden van seksuele uitbuiting meer frequent dan economische mensenhandel, al is deze laatste vorm van uitbuiting gegroeid van 18 tot 36 %.

In West- en Centraal Europa:
61 % zijn vrouwen
15 % zijn meisjes
20 % zijn mannen
4 % zijn jongens

In Europa en Centraal-Azië:
16 % zijn kinderen
62 % zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting
31 % zijn slachtoffer van dwangarbeid of slavernij

Men stelt vast dat de veroordelingen met 13 % gedaald zijn.

Gezien de globale stijging van mensenhandel, en van seksuele uitbuiting en uitbuiting van prostitutie van anderen in het bijzonder, hebben de twee ministers beslist om hun krachten te bundelen en om andere Europese ministers van Gelijke Kansen bijeen te roepen om van de strijd tegen zulke misdaden een echte Europese prioriteit te maken.

De twee ministers hebben samen met de Samilia Stichting beslist om zich op basis van objectieve studies te buigen over de gesel van de uitbuiting van prostitutie van anderen vanuit een genderperspectief.

Link:
EUROSTAT: First EU Statistical Data Report